[TODO en]

TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN TAUSTARYHMÄ

Yritysyhdistyksemme ja siis me kaikki Tieto konsernin liittoihin järjestäytyneet olemme edustettuna AKAVA / YTN:n toiminnassa mm. taustaryhmätoiminnan kautta.

Siis kuinka?

YTN (Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö) vastaa AKAVAn jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä palvelualoilla.

YTN:n toimialakohtaista toimintaa johtaa ja koordinoi taustaryhmät. Tietotekniikan palvelualan taustaryhmän toimintaan ja kokoonpanoon voit tutustua tästä linkistä.

Tämän oman alamme taustaryhmän puheenjohtajana toimii Seppo Salminen TietoEnator Oyj:stä. Muut jäsenet voit käydä katsomassa yllä olleesta linkistä.

YTN:n tietotekniikan palvelualan sopimusala

Tietotekniikan palvelualaan kuuluvat lähinnä palvelutuotanto ja sisältötuotanto. Ala käsittää pääsääntöisesti ohjelmistotuotanto- ja tietojenkäsittelypalvelualojen yritykset.

Tällä hetkellä alalla on yleissitova työehtosopimus, jonka allekirjoittavat Tietoalojen liitto (TAL) ry (nykyisin Teknologiateollisuuden jäsen) ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry. YTN käy neuvotteluja Tietoalojen liitto (TAL) ry:n kanssa alan työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi sekä ERTO ry:n kanssa sopimusyhteistyöstä. YTN:n neuvotteluaseman tunnustaminen on perusteltua, koska YTN:n edustavuus toimialalla kasvaa ja ala laajenee TAL:n jäsenkunnan muuttuessa ja lisääntyessä.

Taustaryhmän tehtävät

Taustaryhmän tehtävänä on toimia oman alansa kysymysten asiantuntijaryhmänä. Tässä ominaisuudessa ryhmä:

- aktivoi ja ohjeistaa yhteyshenkilöverkostoa

- seuraa alan työehtojen kehittymistä

- seuraa alan taloudellista ja teollisuuspoliittista tilannetta

- valmistelee oman alansa sopimustavoitteet

- evästää sopimusneuvottelijoita

- arvioi onko saavutetut neuvottelutulokset hyväksyttävissä

- vastaa neuvottelutoiminnan tukivalmiudesta

- kehittää yritys- ja alakohtaista järjestäytymistä

- kehittää yhteyshenkilöverkoston kattavuutta

- suunnittelee alakohtaista tiedotusta ja koulutusta

Missä nyt mennään?

Taustaryhmän tärkeimpänä pyrkimyksenä on saada AKAVA / YTN sopijaosapuoleksi alan työehtosopimuksia tehtäessä. Olemme viimeksi esittäneet tämän toteutustavaksi yhteistyötä nykyisten alan sopijoiden kanssa. Toistaiseksi tällä alueella ei ole päästy yhteisymmärrykseen, mutta keskustelu jatkuu.

Yleisesti ottaen on tehty alaa tunnetuksi ja kasvatettu alan työntekijöiden järjestäytymisastetta AKAVA:n liitoissa. Alalla yleensä voi todeta luottamushenkilöitä valitun, sekä yritysyhdistyksiä perustetun.

 

Seppo Salminen