Print

[todo en]

TAS:n (Tieto-konsernin asiantuntijat ry) toimintastrategia

 

TAS-yritysyhdistystoiminnan keskeinen strateginen sisältö on:

 

TIEDOTTAMINEN

 

 

EDUNVALVONTA

 

VAIKUTTAMINEN