Tällä hetkellä alalla on yleissitova työehtosopimus, jonka allekirjoittavat Tietoalojen liitto (TAL) ry (nykyisin Teknologiateollisuuden jäsen) ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry.

YTN käy neuvotteluja Tietoalojen liitto (TAL) ry:n kanssa alan työehtosopimustoiminnan kehittämiseksi sekä ERTO ry:n kanssa sopimusyhteistyöstä. YTN:n neuvotteluaseman tunnustaminen on perusteltua, koska YTN:n edustavuus toimialalla kasvaa ja ala laajenee TAL:n jäsenkunnan muuttuessa ja lisääntyessä.