TAS:n (Tieto-konsernin asiantuntijat ry) toimintastrategia

 

TAS-yritysyhdistystoiminnan keskeinen strateginen sisältö on:

 

TIEDOTTAMINEN

 • tiedottaminen TAS:n toiminnasta ja työelämän ajankohtaisista tapahtumista
 • tiedottaminen tapahtuu ulkoisten kotisivujen kautta, joita ylläpidetään jatkuvasti
 • perustettava ulkoinen kotisivu on avoin kaikille
 • kotisivuille perustetaan myös työelämän lainsäädäntöä ja muita ohjeita sisältävä tietopankki tai linkki kyseiseen tietopankkiin
 • pikatiedottamista hoidetaan myös sähköpostitse perustettavan jäsenjakelurekisterin avulla

 

 

EDUNVALVONTA

 • jäsentutkimusten suorittaminen, jossa pyritään kartoittamaan henkilöstön palkkataso suhteessa markkinoihin ja selvittämään työntekijöiden odotukset ja toiveet mm. työnantajan suuntaan
 • pyritään laatimaan luottamusmiessopimus ja osallistutaan luottamusmiestä vaativiin tilanteisiin
 • pyritään olemaan mukana työehtosopimuksen teossa Tietoväen kanssa
 • tavoitteena jäsenmäärän kasvattaminen 10 % / vuosi tehokkaan edunvalvonnan takaamiseksi
 • ennakoivan edunvalvonnan osalta pyritään selvittämään henkilöstön keskeisiä tarpeita

 

VAIKUTTAMINEN

 • pyritään vaikuttamaan Tieto-konsernin toiminnan ja tuottavuuden kehittämiseen huomiomalla myös henkilöstön tarpeet
 • luodaan hyvät suhteet johtoon; koskee konsernijohtoa ja liiketoimintayksiköiden johtoa
 • pyritään sopimaan tiedonsaantioikeudesta
 • pyritään laatimaan yhteistyösopimus Tieto Finland Oyj:n kanssa
 • työntekijätason näkemys mukaan työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluhin ja kehittämishankkeisiin
 • ponnistellaan ammatillisen osaamisen säilyttämiseksi ja samalla työsuhdeturvan varmistamiseksi huomioiden samalla tuottavuuden kasvuvaatimukset
 • kehitetään Tieto-konserninen sisällä henkilöstön sisäistä ja henkilöstön ja työnantajan välistä sosiaaliverkostoa
 • yhteistyön kehittäminen Tietoväen kanssa